Podcasts

Iechyd Meddwl – rhywbeth sy’n bwysig i ni gyd. Podlediad Llwyddo’n Lleol 2050

Arddun o meddwl.org yn sgwrsio gydag Erin, un o griw Llwyddo’n Lleol.

Lleucu Gwenllian yn holi’r artist, Lisa Taylor. Podlediad Llwyddo’n Lleol 2050

Un o griw Llwyddo’n Lleol 2050 yn holi’r artist, Lisa Taylor. 

Y da a’r drwg am aros yn lleol. Podlediad Llwyddo’n Lleol 2050

Y da a’r drwg am aros yn lleol, sgwrs gyda Jim Ellis.

A’i trend ydy symud i Gaerdydd? Podlediad Llwyddo’n Lleol 2050

Gwrandewch ar bodlediad Llwyddo’n Lleol i glywed y sgwrs ddifyr yma.

Hawl i fyw adra? Podlediad Llwyddo’n Lleol 2050

Mae sefyllfa ail gartefi yng Ngwynedd a Môn yn peri ofn a phryder ymysg trigolion y ddwy Sir.