Fideos

Stiwdio Box

“Ma’n neis ac yn braf fod rhywbeth fel hyn gyda ni yn nhref Caerfyrddin”

Partneriaeth Ogwen

Menter gymdeithasol sy’n dod a budd cymunedol, amgylcheddol ac economaidd i’r ardal

Bryngwran Cymunedol

Hanes y criw sy’n rhedeg yr Iorwerth Arms yn Bryngwran

Gwenyn Gruffudd

“Ma jesd byw yn Sir Gâr mor bwysig i fi ac yn Sir Gâr o fi moyn sefydlu busnes”

Canolfan Henblas

“Da ni’n gobeithio bod ni’n medru helpu rhywfaint ar y Gymraeg drwy ddod a chyfleon gwaith…”

Byrgyr

“Ma’r iaith Gymraeg yn hollol ganolog i’r cynllun busnes” 

Bragdy Cybi

“Ma’ hyn i gyd di dechrau oherwydd bod fy ngŵr i di cael ei neud yn redundant o ffactri yn Amlwch”

Atebol

Cwmni o Geredigion sy’n gweithredu o fewn y sector greadigol yn arbenigo mewn creu stori

Iaith: Creu lleoedd… lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Iaith: Creu lleoedd… lle mae’r Gymraeg yn ffynnu. Sesiwn ar gyfer Eisteddfod AmGen.

Arsyllfa: Diffinio Iaith a’r Economi / Economi Iaith

Diffinio Iaith a’r Economi, sesiwn ar gyfer Eisteddfod AmGen