Videos

2104 ffasiwn

…a fi fy hun yn byw yng nghefn gwlad oni ffili cael gwaith yn y byd ffasiwn, so oni’n meddwl pam ddim creu swydd fy hunain

Llaeth Teulu Jenkins

“gweld fod ’na farchnad i gynhyrchu llaeth i bobl lleol – ma pobl yn edrych nawr yn fwy o ble mai cynnyrch nhw’n dod o”

Tafarn y Plu

“Mi oedd y dafarn yn ganolbwynt i gymdeithas felly mi oeddi’n hollbwysig ein bod ni’n gwarchod hi…”

Therapi Ceg

“Mae’r gymuned glos sydd ganddo ni yma yn ardal Gwynedd a Môn yn gwbl unigryw…” 

Sw Môr Môn

“…mae’n neis cael dod yn ôl a gwybod bo fi’n gallu aros ar Sir Fôn a cael swydd”

Ynni Da

“I’m passionate about promoting the Welsh language wherever possible.”

Gweithdy Instagram

Sut i ddatblygu busnes a chyrraedd cynulleidfa eang ar Instagram.

5 ffordd i wneud eich busnes yn fwy cynaliadwy

Yr awdures, actores ac athrawes ioga, Ceri Lloyd, sy’n rhannu syniadau am sut i gynnal busnes cynaliadwy.

Gweithdy golygu lluniau ffôn

Y ffotograffydd Kristina Banholzer sy’n dangos tri ap i’ch helpu wrth dynnu lluniau ar eich ffôn.

Y Stand Laeth

Cwmni newydd yn Nyffryn Tywi yn gwerthu llaeth o’r fferm