Astudiaethau Achos

Bryngwran Cymunedol

Hanes y criw sy’n rhedeg yr Iorwerth Arms yn Bryngwran

Gwenyn Gruffudd

“Ma jesd byw yn Sir Gâr mor bwysig i fi ac yn Sir Gâr o fi moyn sefydlu busnes”

Canolfan Henblas

“Da ni’n gobeithio bod ni’n medru helpu rhywfaint ar y Gymraeg drwy ddod a chyfleon gwaith…”

Byrgyr

“Ma’r iaith Gymraeg yn hollol ganolog i’r cynllun busnes” 

Bragdy Cybi

“Ma’ hyn i gyd di dechrau oherwydd bod fy ngŵr i di cael ei neud yn redundant o ffactri yn Amlwch”

Atebol

Cwmni o Geredigion sy’n gweithredu o fewn y sector greadigol yn arbenigo mewn creu stori

Caramôn a charu Môn

“Defnyddiwch y Gymraeg – mae’n eich gwneud yn wahanol, ac yn ennyn cefnogaeth.”

15 Cwestiwn cyflym i Môn ar Lwy

Cwmni hufen iâ sy’n creu gwaith yng nghefn gwlad Môn

Swper. Box yn lansio yn Llandeilo

Gwasanaeth tanysgrifio ryseitiau cyntaf Cymru yw Swper. Box

Sgwrs gyda pherchennog Maggie’s Exotic Foods

“Mae dysgu dim ond ychydig o Gymraeg wir yn gallu ennyn hoffter y gymuned.”