Astudiaethau Achos

2104 ffasiwn

…a fi fy hun yn byw yng nghefn gwlad oni ffili cael gwaith yn y byd ffasiwn, so oni’n meddwl pam ddim creu swydd fy hunain

Llaeth Teulu Jenkins

“gweld fod ’na farchnad i gynhyrchu llaeth i bobl lleol – ma pobl yn edrych nawr yn fwy o ble mai cynnyrch nhw’n dod o”

Menter Iaith Môn

“…ar hyn o bryd da ni’n gweld egino o fusnesau bach newydd yma…”

Tafarn y Plu

“Mi oedd y dafarn yn ganolbwynt i gymdeithas felly mi oeddi’n hollbwysig ein bod ni’n gwarchod hi…”

Therapi Ceg

“Mae’r gymuned glos sydd ganddo ni yma yn ardal Gwynedd a Môn yn gwbl unigryw…” 

Sw Môr Môn

“…mae’n neis cael dod yn ôl a gwybod bo fi’n gallu aros ar Sir Fôn a cael swydd”

Ynni Da

“…dwi’n angerddol am hyrwyddo’r Gymraeg lle bynnag maen bosib.”

Y Stand Laeth

Cwmni newydd yn Nyffryn Tywi yn gwerthu llaeth o’r fferm

Stiwdio Box

“Ma’n neis ac yn braf fod rhywbeth fel hyn gyda ni yn nhref Caerfyrddin”

Partneriaeth Ogwen

Menter gymdeithasol sy’n dod a budd cymunedol, amgylcheddol ac economaidd i’r ardal