Llaeth Teulu Jenkins

"gweld fod 'na farchnad i gynhyrchu llaeth i bobl lleol - ma pobl yn edrych nawr yn fwy o ble mai cynnyrch nhw’n dod o"

Tafarn y Plu

"Mi oedd y dafarn yn ganolbwynt i gymdeithas felly mi oeddi’n hollbwysig ein bod ni’n gwarchod hi..."

Hawl i fyw adra? Podlediad Llwyddo’n Lleol 2050

Mae sefyllfa ail gartefi yng Ngwynedd a Môn yn peri ofn a phryder ymysg trigolion y ddwy Sir.

Fancy free Welsh translation for your business? Just say helo to Blod!

Using just a little bit of Cymraeg can make a big difference to your business.

Getting to know the owner of Maggie’s Exotic Foods

"Learning even a little bit of Welsh helps endear you to the community”

2104 ffasiwn

...a fi fy hun yn byw yng nghefn gwlad oni ffili cael gwaith yn y byd ffasiwn, so oni’n meddwl pam ddim creu swydd fy hunain

Menter Iaith Môn

"...ar hyn o bryd da ni’n gweld egino o fusnesau bach newydd yma..."

Therapi Ceg

"Mae’r gymuned glos sydd ganddo ni yma yn ardal Gwynedd a Môn yn gwbl unigryw..." 

Sw Môr Môn

"...mae’n neis cael dod yn ôl a gwybod bo fi’n gallu aros ar Sir Fôn a cael swydd"

Ynni Da

"I'm passionate about promoting the Welsh language wherever possible."