Ynni Da

“…dwi’n angerddol am hyrwyddo’r Gymraeg lle bynnag maen bosib.”

Sefydlodd Aled Vaughan Owen Ynni Da, yng Nghwm Gwendraeth, i gynnig gweithgareddau addysgiadol i ysgolion a colegau, yn ogystal â darparu digwyddiadau eco cyfeillgar i gymunedau a busnesau.

“Oherwydd fy mod i yn cynnig cyfleodd addysg i ysgolion yng Nghymru mae’n hynod bwysig bo fi’n gallu darparu hwnnw yn y Gymraeg a Saesneg.”