Therapi Ceg

“Mae’r gymuned glos sydd ganddo ni yma yn ardal Gwynedd a Môn yn gwbl unigryw…” 

Cain, perchennog Therapi Ceg, am bwysigrwydd cefnogaeth y gymuned leol i lwyddiant ei busnes.

“…dwi’m di cael dim byd ond cefnogaeth a phobl yn dymuno’n dda fi ar hyd y ffordd, a ma hwnna di rhoi gymaint o hwb i fi a wedi fy ysgogi fi i gario mlaen i drio llwyddo yn lleol.”