Tafarn y Plu

“Mi oedd y dafarn yn ganolbwynt i gymdeithas felly mi oeddi’n hollbwysig ein bod ni’n gwarchod hi…”

Miriam William, ysgrifenyddes Menter y Plu, ar bwysigrwydd mentrau iaith Gymraeg mewn cymunedau.

“…mae’r syniad o Gymreictod a throsglwyddo’n diwylliant ni yn lleol ac yn genedlaethol yn hollbwysig a da ni’n falch iawn bo ni’n gallu bod yn fusnes Cymraeg.”