Y Stand Laeth

Cwmni newydd yn Nyffryn Tywi yn gwerthu llaeth o’r fferm

“Dwi’n falch bo fi’n gallu cynnig y gwasanaeth hyn yn y gymuned pan fyddwn ni’n rhedeg. Does dim byd yn yr ardal nawr ar ôl colli swyddfeydd post a’r siopau bach lleol. Felly fi’n gobeithio dod nôl a rhyw elfen o gymuned i’r ardal rhywle all pawb alw mewn falle a chael sgwrs a dod a’r gymuned at ei gilydd.” Matthew Jones, Y Stand Laeth