Partneriaeth Ogwen

Menter gymdeithasol sy’n dod a budd cymunedol, amgylcheddol ac economaidd i’r ardal

Meleri Davies, Prif Swyddog Partneriaeth Ogwen – menter gymdeithasol sy’n datblygu prosiectau sy’n dod a budd cymunedol, amgylcheddol ac economaidd i’r ardal. 

“Mae Dyffryn Ogwen yn ardal anhygoel mae’n ardal dlws, mae’n ardal boblogaidd iawn ac yn gynyddol boblogaidd dweud y gwir – mae gen ti bobol yn symud i fyw yma, mae gen ti Gymry Cymraeg yn symud i fyw yma.”