Hawl i fyw adra? Podlediad Llwyddo’n Lleol 2050

Mae sefyllfa ail gartefi yng Ngwynedd a Môn yn peri ofn a phryder ymysg trigolion y ddwy Sir.

Mae sefyllfa ail gartrefi yng Ngwynedd a Môn yn peri ofn a phryder ymysg trigolion y ddwy Sir. Dyma bodlediad yn trafod effaith yr argyfwng ar ein pobl ifanc, ein hiaith a’n diwylliant, gyda Rhys Tudur a Mared Llywelyn – aelodau blaenllaw o Gyngor Tref Nefyn. Ymgais Llwyddo’n Lleol yw cefnogi pobl ifanc i allu byw bywyd llawn yn eu cynefinoedd, ond rhaid gofyn y cwestiwn – oes hawl gan bobl ifanc i wneud hyn pan mae’r farchnad dai yn gweithredu fel y mae hi?