Bryngwran Cymunedol

Hanes y criw sy’n rhedeg yr Iorwerth Arms yn Bryngwran

Neville Evans, cadeirydd Bryngwran Cymunedol Cyf, yn trafod pwysigrwydd yr Iorwerth Arms i’r gymuned leol.

“Dwi’n meddwl fod o’n bwysig bod ni fel tŷ tafarn rwan yn chwarae rôl fwy na jesd tŷ tafarn a dod a bywyd yn nôl i’r gymuned.”