Caramôn a charu Môn

“Defnyddiwch y Gymraeg – mae’n eich gwneud yn wahanol, ac yn ennyn cefnogaeth.”

Cwmni sy’n cynnig gwasanaeth peiriannydd carafán deithiol ar gyfer archwilio, cynnal a chadw, a thrwsio carafanau a chartrefi modur yw Caramôn.

Mae’r cwmni wedi ei leoli ym Môn, ond fel gwasanaeth teithiol maent hefyd yn gweithredu yng Ngwynedd a Chonwy. Gan ei fod yn byw ar yr ynys, doedd un man gwell i Eifion gychwyn ei fusnes.

“Un o fy hoff bethau am redeg Caramôn yw cael gweithio o adra a bod yn reolwr ar fy amser a’m gwaith fy hun.”

“Cefais fy ngwneud yn ddiwaith yn sgil toriadau yn y cyngor ac fe welais fod marchnad ar gyfer y gwasanaeth ar yr ynys. Roedd sefydlu cwmni yn ffordd o greu gwaith i fi fy hun yn dilyn cael fy ngwneud yn ddi-waith.  Dwi’n mwynhau bod yn reolwr ar fy amser a’m gwaith fy hun.”

Mae Eifion Jones yn Gymro balch – mae’n falch iawn o’i ardal ac yn caru’r olygfa dros y Fenai tuag at fynyddoedd Eryri. Mae’r Gymraeg yn weledol iawn ym mhob agwedd o’i gwmni a dywed ei fod yn “rhan bwysig iawn o ran targedu cwsmeriaid lleol e.e. eisteddfodwyr!”

“Mae deunydd marchnata’r cwmni, cardiau busnes a’r arwyddion ar y fan yn ddwyieithog. Gellir trafod y gwaith yn newis iaith y cwsmer a gellir cyflwyno’r adroddiadau hefyd yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Mae anfonebau, derbynebau ayyb y cwmni yn ddwyieithog.”

Os am gychwyn busnes, pwysleisia Eifion pwysigrwydd “ymchwilio’r farchnad yn drwyadl – a gwneud eich gwaith cartref cyn mentro”. Ac wrth drafod cychwyn busnes ym Môn dywed…

“Mae’n ardal braf ac mae’r trigolion yn groesawgar – defnyddiwch y Gymraeg – mae’n eich gwneud yn wahanol, ac yn ennyn cefnogaeth.”