Llaeth Teulu Jenkins

"gweld fod 'na farchnad i gynhyrchu llaeth i bobl lleol - ma pobl yn edrych nawr yn fwy o ble mai cynnyrch nhw’n dod o"

Tafarn y Plu

"Mi oedd y dafarn yn ganolbwynt i gymdeithas felly mi oeddi’n hollbwysig ein bod ni’n gwarchod hi..."

Hawl i fyw adra? Podlediad Llwyddo’n Lleol 2050

Mae sefyllfa ail gartefi yng Ngwynedd a Môn yn peri ofn a phryder ymysg trigolion y ddwy Sir.

Helo Blod! Gwasanaeth cyfieithu am ddim i dy fusnes! 

Mae defnyddio ychydig o Gymraeg yn mynd yn bell.

Sgwrs gyda pherchennog Maggie’s Exotic Foods

"Mae dysgu dim ond ychydig o Gymraeg wir yn gallu ennyn hoffter y gymuned.”

2104 ffasiwn

...a fi fy hun yn byw yng nghefn gwlad oni ffili cael gwaith yn y byd ffasiwn, so oni’n meddwl pam ddim creu swydd fy hunain

Menter Iaith Môn

"...ar hyn o bryd da ni’n gweld egino o fusnesau bach newydd yma..."

Therapi Ceg

"Mae’r gymuned glos sydd ganddo ni yma yn ardal Gwynedd a Môn yn gwbl unigryw..." 

Sw Môr Môn

"...mae’n neis cael dod yn ôl a gwybod bo fi’n gallu aros ar Sir Fôn a cael swydd"

Ynni Da

"...dwi’n angerddol am hyrwyddo’r Gymraeg lle bynnag maen bosib."